Politica de Confidentialitate

SC CADVENTURE SRL, cu sediul in Craiova, str. Fratii Golesti, nr 108A, inregistrata la Registrul Comertului Craiova sub nr J16/404/2011, cod fiscal RO 28166292 procesează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană de protecție a datelor (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – Reglementarea UE 2016/679).

Datele cu caracter personal, conform definiției din legislația europeană (GDPR – Regulamentul 2016/679 înseamnă:

  • orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În acest context, Cadventure SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri principale:

  • Administrarea și securitatea site-ului
  • Pentru a răspunde solicitărilor și comentariilor dumneavoastră
  • Marketing pentru nevoile proprii ale Cadventure.
  • Analiză statistică și studii de piață;

Datele cu caracter personal colectate

Cadventure poate colecta date cu caracter personal de la utilizatori în urmatoarele moduri:

  • furnizate în mod direct de un utilizator;
  • furnizate în mod indirect de site, precum datele referitoare la trafic înregistrate de serverele care găzduiesc site-ul nostru;
  • cookie-uri, care pot partaja anumite informații personale.

Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal

Conform legislației de protecție a datelor aplicabile în Uniunea Europeană, persoanele vizate trebuie să aibă dreptul de a accesa datele, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, de formulare a unor obiecții cu privire la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul acordat, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul social al Cadventure sau prin e-mail la adresa office@cadventure.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă.